Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
05.09.2018
Marit Vasshus

Fagkonferanse om overdoseforebygging

Brukerbildet er endret på grunn av lett tilgang og nye syntetiske stoffer. Det krever kunnskap om nye stoff og marked for å forebygge dødsfall og gi livreddende hjelp, ifølge kommunalsjef Anne Synnøve Børtveit, Velferd og helsetjenester i Stavanger kommune som åpnet konferansen i Stavanger igår.
Konferansen arrangeres for fjerde gang i et samrbeid mellom Fylkesmannen i Rogaland, Helse Vest, Stavanger kommune, A-larm, Funkishuset og KoRus vest Stavanger. Stavanger kommune er en del av prosjektet overdoseforebygging og den nasjonale strategien for overdoseforebygging.

Norge er høyest i Europa med antall overdosedødsfall på 260 personer, nå er det en liten nedgang i forekomst ifølge kommunalsjefen. I Stavanger hadde man 13 overdosedødsfall i 2016.

Overganger er risikofaktorer
Faren for overdose er ekstra stor etter rusfrie perioder, der brukerdosen kan bli for kraftig. Oppgaven blir å bistå til at personer klarer å opprettholde rusfrihet, mener Børtveit.

Nasjonal overdosestrategi
Helsedirektoratet har siden 2014 bevilget kr 10 millioner årlig i strategiperioden. Bevilgningene er videreført i 2018. Ny overdosetrategi utvikles innen 1.desember 2018. Opptrappingsplanen for rus vil sikre rent brukerutstyr i kommunene, sier Kari Britt Åkre i Helsedirektoratet. 9.desember holder Helsedirektoratet rådslag.

Stortinget ønsker nye brukergrupper inkludert i videre satsing, sammen med nye stoffer, medvirkende stoff i tillegg til hovedstoff, som sterke smertestillende. Erfaring skal spres til alle kommuner som har overdosetilfeller. Brukere og pårørende skal styrkes i helse og sikkerhet.

For 2016 var nær 90% av overdosedødsfallene knyttet il inntak av opioider. Under 10% døde etter inntak av sentralstimulerende stoff og andre stoffer.

Strategitiltak i forebygging av overdoser
-Tryggere inntak har størst effekt
-Kammeratredning med nalokson nesespray samt opplæring i førstehjelp
- behandling ved å stryke lavterskel LAR

Viktigste metoder i strategiarbeidet mot overdoser
-Kartlegge forekomst
-Utvikle lokale handlingsplaner, utvikle skriftlige rutiner, tiltak, utvikle Veiviser i lokale overdoseforebyggende arbeid
-Læringsnettverk av KoRus regionalt og nasjonalt med erfarignsutveklsing

Veiviser i overdoseforebyggende arbeid
-samle erfaring med lokalt overdoseforebyggende arbeid for å gi inspirasjon
- vise eksempler på handlingsplaner, rutiner, prosedyrer, samtykkeskjema
-App: på Helsedirekoratet.no finnes en app som kan lastes ned

Resultater av satsingen på overdoseforebygging
Målet om årlig nedgang er ikke nådd, men mye engasjement, kompetanse og rutineforbedringer og god kommunikasjon. SWITCH er et tiltak som brukes av Funkishuset Sandnes. Det skal videretuvikles som tryggere inntaksmåter og overgang til sikrere bruk av alle rusmidler.

Bedre brukermedvirkning er ønsket. Strategiens smale fokus på overlevelse vil fortsette, ifølge Kari Britt Åkre i Helsedirektoratet. Man vil ikke ha fokus på bolig, aktivitet og nettverk, slik som er blitt tematisert av flere deltakere.
Læringsnettverket utvides
Læringsnettverket startet med 14 kommuner og utvides til 29.
 
 
2018 erfkons svein bore prosjleder marthe kristin helle stavgr
Erfaringskonsulent Knut Jarle Lunde og prosjektkoordinator Marthe Kristin Helle i Stavanger kommune. Lunde ledet dagen og Helle deltar i samarbeid i arrangementskommiteen for konferansen "Overdose kan forebygges".
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie