Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
05.09.2014
Marit Vasshus

Brukeren er den viktigste aktøren

Nå foreligger veilederen ” Sammen om mestring, en veileder i psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. – Brukeren er den viktigste aktøren når hjelp skal gis og pårørende er sentrale og skal lyttes til. Deres barn skal få hjelp for egne behov, sier Guri Tysse i Mental Helse i Rogaland.
Hun hadde innledning 3. september i Stavanger på en av to lanseringsdager denne uken av Helsedirektoratets veileder. Kurset ble arrangert av KoRus vest Stavanger, ved Rogaland A-senter. Mental Helse har bidratt til veilederens innhold, og ulike brukerorganisasjoner har vært pådrivere for veilederen.

-Samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjenester må styrkes, både oppgavefordeling, ansvar og tilgjengelighet fremheves, sier Tysse. Brukerens hjelpebehov skal styre slik at disse partene samarbeider optimalt.

2014-sammen-om-plenum-stav 

Familien bærer største byrden
Angst, rus og helseproblemer gir omfattende globalt utfordringer, som myndighetene må ta på alvor. Hele familien må ses på som en helhet, når hjelp skal adresseres. Når en i familien lider, lider også de andre i familien, påpeker Tysse, Mental Helse.  Familien bærer den største byrden når en i familien er alvorlig syk og må avhjelpes med lett tilgjengelig hjelp, sier Tysse.

-Å bli sett og hørt i hjemstedskommunen, er sentralt. Veilederen kan bli et nyttig instrument for hjelpere i kommuner og spesialisthelsetjenesten. Ulike metoder må brukes når hjelp gis og veilederen skisserer ulike verktøy for å nå de mest trengende.

75% av mennesker med psykisk lidelse, har også en ruslidelse, fremhever Tysse i Mental Helse. Rus blir sett på som en del av psykisk lidelse. Men man må tilnærme seg pasienten på ulik måte.

-Likeverd, åpenhet og respekt - som er Mental Helses verdier - bør ligge til grunn for all behandling, understreker Guri Tysse i Mental Helse Rogaland.
2014-sammen-om-mental-helse
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie