Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
10.11.2016
Marit Vasshus

Brukere og pårørede involveres i Fylkesmannens tilsyn

Brukere og pårørende har erfaringer fra møter med tjenestene som er viktige og nyttige for tilsyn i helse-, sosial- og barneverntjenesten. Erfaringene de formidler, gir bedre faktagrunnlag, risikovurdering og prioritering i tilsyn.
Statens helsetilsyn og fylkesmennene har bruker - og pårørendeinvolvering i tilsyn som et særleg satsingsområde frem til 2018.

Disse målgruppene fører til at tilsynet blir enda mer relevant og vesentlig, og kan dermed føre til forbedringsarbeid i tjenesten. I Rogaland har man gjennomført tilsyn i fengselstjenesten og i NAV med involvering av brukerne, sier Ellen Aare hos Fylkesmannen i Rogaland.

Fylkesmannen vil i løpet av satsingsperioden jobbe med å utvikle arbeidsmåter som skal føre til at erfaringene og kunnskapen til brukerane blir brukt mer og bedre i alle tilsynsaktiviteter. Erfaringer og eksempel fra satsingsperioden danner grunnlag for løsninger som skal føre til bedre involveringspraksis og utvikling av tilsynsarbeidet på kort og lang sikt.

Sintef Teknologi og samfunn, avdeling Helse har fått i oppdrag av Helsetilsynet å gjøre eit toårig følgeevalueringsprosjekt knyttet til satsingen fra 2016.

Fylkesmannen i Rogaland har fått innvilget prosjektmiddel til å prøve ut brukerinvolvering i ulike former for tilsyn.

Klikk her for å lese mer  om satsingen;  

https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Helse-omsorg-og-sosialtenester/Nyheteiter-Helse-og-omsorg/Brukarar-og-parorande-har-erfaringar-som-er-viktige-for-tilsyn/

les mer Helsetilsynet:
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Involvering-av-pasienter-brukere-og-parorende-i-tilsyn/.

Helsetilsynet om barn og ungdom:
La din stemme høres: http://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/internserien/la_din_stemme_hores_internserien_5_2015.pdf

Kontaktperson hos Fylkesmannen:
Ellen Helene Aarre, fmroeaa@fylkesmannen.no
telefon: 51 56 87 46. 
shutterstock 102566831%5b1%5d ipad barn voksen
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie