Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
logo-kbm
EN DEL AV KIRKENS BYMISJON
11.01.2017
Marit Vasshus

Bekymret for en gravid som ruser seg? Nytt digitalt verktøy for behandlingsforløp

Ansatte i kommunenes hjelpetjenester, familier og pårørende som bekymrer seg, får nå et digitalt verktøy for å forenkle fremgangsmåte i kontakt med gravide med rusproblemer.
En arbeidsgruppe innen Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ved Helse Stavanger og Rogaland A-senter har deltatt i utarbeidelsen av verktøyet.

Nytt digitalt verktøy for behandlingsforløp 
Har du kontakt med en gravid som bruker rusmidler på en bekymringsfull måte? Fastleger, jordmødre, ruskonsulenter, barnevern eller familie og pårørende finner her et hjelpemiddel som kan forenkle hvordan de skal forholde seg når de er bekymret for en kvinne som er gravid og benytter rusmidler på en måte som kan føre til usikkerhet for om barnet kan påføres skade.
 
Det digitale verktøyet finner man på hjemmesidene til Stavanger Universitetssykehus: http://eqs-forlop.sus.no/docs/doc_34056/index.html .
 
Avdelingsleder ved Avdeling for gravide og småbarnsfamilier, Rogaland A-senter, Tove Torbjørnsen er glad for dette digitale verktøy-forslaget, som kan gjøre det enklere for ansatte og pårørende i kommunene og spesialisthelsetjenester å finne frem i behandlingstjenestene. Og ved hjelp av dette «navigeringsutstyret»forhåpentlig kunne gi bedre og raskere tjenester.
 
For spørsmål kontakt: Tove Torbjørnsen: Tlf. 51 72 90 30 / 902 63 216 eller
Tove.torbjoernsen@rogaland-asenter.no
  
Oversikt over alle pasientforløp i SUS, inkludert «Gravide med rusproblemer»

Alternativt kan man gå inn på www.helse-stavanger.no ,
velg «Fag og forskning» –
velg « samhandling»
velg «Pasientforløp»
velg «Fruktbarhet, graviditet, fødsel»
velg »gravide med rusproblemer»
https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/pasientforloplitt
 
11/01/2017/ Marit Vasshus
 
 
 
shutterstock 166316552%5b1%5d baby ser p%c3%a5 mor litt avstand
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie