Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
02.10.2008

Alkoholkultur 2008

16.og 17.oktober arrangeres seminaret
16.og 17.oktober arrangeres seminaret "Alkoholkultur 2008", om alkoholkulturens gleder og skyggesider. Stavangergruppen for rusmiddelforskning og kulturbyen Stavanger 2008 står bak, sammen med Helsedirektoratet.

Måltidskultur og ungdomskultur vil belyses gjennom foredrag, debatt, teater og musikk. Alkoholkultur i Norden, og Europa er på tapetet. Både privatpersoner og eksperter inviteres til å delta.

Skjenkenæring, politikere, kulturarbeidere, ungdoms-og studentorganisajoner, forskere og helseeksperter deltar.

Les invitasjon her