Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
06.12.2018
Marit Vasshus

Aldring, alkohol og helse

Nær 90 deltakere var invitert til et seminar 5.desember i lokaler til Gaffel og Karaffel i Stavanger, med tema «Aldring og helse - hva med alkohol?»
KoRus vest Stavanger v/Rogaland A-senter og Fylkesmannen i Rogaland arrangerte seminaret i samarbeid med Helsehuset, Stavanger kommune, KORFOR og Utviklingssentrene (USHT Fonna og Rogaland).

Legene Fred Rune Rahm og Torgeir Gilje Lid og sykepleier/ruskonsulent Nathalie Idsøe foreleste med ulike vinklinger om tematikken. Gilje Lid fremhold blant annet betydningen av å se sammenhenger mellom alkohol, helse og aldring. Vi må ta av alkoholikerbrillene, mener Gilje Lied.

Seminaret hadde som bakteppe brosjyren «Aldring og helse - hva med alkohol?» - en brosjyre som spres nasjonalt og som er utarbeidet av de regionale kompetansesentre rus, med tilskudd fra Helsedirektoratet.
Deltakerne på seminaret var ansatte i helse- og omsorgstjenester, leger, NAV, eldre- og seniorsentre i Rogaland. Eldreråd og pensjonistforeninger var også representert.


Link til Brosjyren: http://www.korus-stavanger.no/d/Nyheter/2018/2018%20Folder%20Alder%20og%20alkohol%20Vest%20Stavanger%20(3).pdf

Brosjyren kan fås ved å ta kontakt med; Ingunn Svendsen,Ingunn.elise.kjerstad.svendsen@rogaland-asenter.no
Tlf.: 51 72 90 63
Tlf: 909 35 662

Åsa Sjøgren, aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no
Tlf.:51 72 91 37
mobil: 976 06 887
2018 gilje lied plenum
Lege, PhD Torgeir Gilje Lid, Stavanger holdt innlegg om aldring, alkohol og helse i Stavanger 5.november.
Nær 90 personer var interessert i tematikken aldring og alkohol på seminaret i Stavanger i går i regi av KoRus vest Stavanger v/ Rogaland A-setner og Fylkesmannen i Rogaland
Forelesere på seminaret lege Torgeir Gilje Lid, sykepleier Nathalie Idsøe og lege Fred Rune Ramm, Korus Sør v/ Borgestadklinikken.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie