Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
logo-kbm
EN DEL AV KIRKENS BYMISJON
12.02.2012
Marit Vasshus

-Skal jeg være den som sier at folk ikke må drikke rødvin?

Fylkeskontoret til NAV Rogaland har Kristin Elisabeth Dahlgren som sin ivrige og livlige Akan- kontakt. Hun ble inspirert til arbeidet av et kurs om holdninger til rusbruk knyttet til arbeidsliv, blant annet om ”dagen derpå” problematikk.
Dahlgren hadde innlegg på et nettverksmøte 9.februar for Arbeidsliv og rus i regi av Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter.

-Det lar seg ikke gjøre å drikke om kvelden og gå på jobb dagen etter, fordi man blir ukonsentrert, er i dårligere fysisk forfatning, trett og beslutningsevnen er svekket, understreker Dahlgren. Hos NAV skal man som ansatt møte brukere ansikt til ansikt , eller behandle søknader og håndtere regelverk . Da må man være nøyaktig, trygg og sikker, det kan få konsekvenser hvis man ikke er opplagt, hevder hun.

Dahlgren ble betenkt over å høre at det går 12 år før fra rusproblemet utvikles til det oppdages av arbeidsgiver. Det er viktig  at ansatte vet hvem som er Akan kontakt og hva dennes oppgave er og hvordan Akan arbeidet i bedriften er organisert, mener hun.

Hva er viktig?
-Alle ansatte må vite hva vil skje dersom de er bekymret og melder en bekymring for rusproblemer hos en kollega. Vi jobber med å øke kunnskap, uten å moralisere, understreker Dahlgren.

Retningslinjene må finnes lett tilgjengelig på intranet for alle ansatte. Hos NAV er det verneombudene som er Akan kontakter. Rollen som Fylkes-Akankontakt er å drive opplæring av ledere og Akan kontakter i enhetene gjennom f.eks verneombudsamlinger og HMS kurs. Fylkes – Akan kontakten går ikke inn i enkeltsaker, men kan fungere som støtte for ledere og Akan kontakter.  

-NAV Rogaland har inkludert spillavhengighet som en del av Akan arbeidet. Dette er nytt og vi har ingen erfaring med slike saker. Det kan være vanskelig å vite når noen har et problematisk forhold til spill, men det avgjørende er at det bør fanges opp dersom det begynner å gå ut over jobben.

Dahlgren mener at Akan kontakter og ansatte trenger kompetanse på avhengighetsproblematikk og trenger å diskutere tilnærming til eventuelle spilleavhengige kolleger. Hvis noe man gjør i fritiden går ut over jobben ved manglende søvn, manglende konsentrasjon, manglende årvåkenhet og manglende sikkerhet, må arbeidsgiver og kolleger reagere. Det handler om å se hverandre mener Dahlgren.

- Nasjonale retningslinjer for Akan arbeid for Arbeids- og velferdsetaten er generelle. NAV Rogaland har i tillegg egne retningslinjer/rutiner som ligger lett tilgjengelig  på vårt intranet. Retningslinjene/rutinene inneholder bl.a en rolleavklaring for hvem som gjør hva, og hvem som har ansvar for hva i Akan arbeidet  hos oss.

Rutinene beskriver også hvordan dokumentasjon i Akan saken håndteres, bl.a at  dokumentasjon av Akan – kontrakt fjernes fra personalmapper når problemet er opphørt, påpeker Kristin Elisabeth Dahlgren, Fylkes- Akan kontakt i NAV Rogaland.

Kristin.elisabeth.dahlgren@nav.no
Fylkes AKAN kontakt, 98029682

alor-haugsund-feb-2012-nav

alor-haugsund-feb-2012-plen

 
alor-haugsd-feb-2012-nav-da
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie