Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
logo-kbm
EN DEL AV KIRKENS BYMISJON
14.01.2014
Marit Vasshus

Åpning av nasjonal kompetanse-tjeneste for rusbehandlingTSB

Nasjonal kompetansetjeneste TSB ble offisielt åpnet 10.januar. Familieterapeut Torbjørg Skaaalnes, Poliklinikken Rogaland A-senter representerte norske klinikerne innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling TSB da hun sammen med en forsker og en bruker åpnet Nasjonalt kompetansesenter TSB i Oslo med et innlegg.
Nasjonal kompetansetjeneste TSB er en av flere nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten med ansvar for å bygge opp og spre kompetanse på ulike fagområder. Tjenesten skal samarbeide nært med de kliniske miljøene i hele landet med formål å utvikle og heve kvailiteten på tilbudene til pasientene. Helse- og omsorgsdepartementet har tillagt Oslo Universitetssykehus ansvar for å drive tjenesten, og ledes av psykolog, PhD.Espen Ajo Arnevik.

Kompetansetjenestens oppgaver
- Bygge opp og formidle kompetanse
- Overvåke og formidle behandlingsresultater
- Delta i forskning og etablering i forskernettverk
- Bidra i relevant undervisning
- Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til   helsetjenesten, andre tjenesteytere og pasienter
- Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis

Klinisk fokus
Torbjørg Skaaalnes sto for åpningen av Nasjonalt kompetansesenter TSB sammen med forskere og bruker, og fremhevet følgende:

-Klinikere i hele landet ønsker Nasjonalt kompetansesenter TSB velkommen! På tvers av profesjonsgrensene er klinikere daglig opptatt av å bidra til individuelle og gode behandlingsforløp - med høy og riktig kompetanse - i et utfordrende og spennende fagfelt.

- For at Nasjonalt kompetansesenter TSB skal være nyttig for klinikere ønsker vi å bli koblet opp mot brukere, forskere og ikke minst kolleger - på tvers av Helseforetak og regioner.

Digitalt interaktivt forum
Skaalnes understreket også behovet for interaktiv faglig kunnskapsdeling:

-Vi har forventning og ønske om et digitalt, interaktivt forum der klinikere i TSB kan møtes, snakkes, dele erfaringer og inspirere hverandre. Dette har vi savnet!

-Vi ønsker oss et digitalt newfeeed hvor forskning, trender i rusfeltet, informasjon om best practice fortløpende blir publisert.

-Vi har forventning om at Kompetansetjenesten har nærhet til praksisfeltet og bidrar med kurs og undervisning

Påvirke Utdanningsinstitusjonene
Torbjørg Skaalnes fremhevet ønsket om at Kompetansetjenesten er pådrivere og påvirkningsagenter inn mot utdanningsinstitusjonene og universitetene - men også mot politiske myndigheter - med kunnskap om hvor skoen trykker og hva som må til for å virkeliggjøre politiske og faglige føringer og visjoner.

Tverrfaglighet
Familieterapeut Torbjørg Skaalnes fremhevet også at det er mange klinikeres ønske at Nasjonalt kompetansesenter TSB opprettholder og ivaretar fokus på det komplekse og sammensatte bildet som karakteriserer rusfeltet - med tverrfaglighet som kjennetegn.

-Tverrfaglig innsats overfor pasient, de passive brukerne - familien og ikke minst barna vil forhåpentlig være et fokus og mål for Nasjonalt kompetansesenter TSB.

Skaalens avsluttet med følgende hilsen:
-Jeg og alle mine kolleger på Rogaland A-senter og klinikere i hele landet ønsker Nasjonalt kompetansesenter TSB hell og lykke med det arbeidet de skal gå i gang med!

Kontaktperson Nasjonalt kompetansesenter TSB
Espen Ajo Arnevik, leder
E-post: esarne@ous-hf.no
Tlf 412 09 898

Websider: www.oslo-universitetssykehus.no/tsb
torbj%c3%b8rg skaalnes
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie