Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
logo-kbm
EN DEL AV KIRKENS BYMISJON
[Pane4]

Familieperspektivet ved behandling i TSB

TID: 22. april 2015, ca kl 8.30- 16.30
STED: Rogsland A-senters kurslokale, Møkster, Skogstøstraen 37, Stavanger

Rogaland A-senter arrangerer konferansen som har som mål å formidle ny kunnskap innen områder hvor det å ta et familieperspektiv i rusbehandling har vist seg å være nyttig. Fokus er på behandlingstilnærminger som bygger på forskningsresultat og som kan brukes i TSB og i forhold til samhandling med kommunene, eller i kombinasjon med andre instansers innsatser.
Introduksjon ved psykologspesialist Anders Hellman

Familieterapi for unge rusavhengige pasienter; Dr Henk Rigter, Nederland
PDF Forelesning Rigter.
Dr. Richter fremlegger evidens fra forskningsrapporten: "Mulitidimensional family  therapy lowers the rate of cannabis dependence in adolescents: A randomised  controlled trial in Western Europed outpatient settings".
Studien ble utført i fem europeiske land. Cirka 450 familier deltok i studien

 
Familieterapi ved foreldres alkoholmisbruk:    "Hvordan hjælper vi bedst børn i misbrugsfamilier? Indsatser der virker - forskning  og evidens", Psykolog Helle Lindgaard, Danmark. PDF Forelesning.

Forebyggende tiltak som involverer hele familien, for barn i risiko: "Styrking av familier – et egnet tilbud til norske familier hvor foreldre sliter med rus og/eller
psykiske plager?"
PH.D og psykologspesialist Bente Storm Mowatt Haugland, og Hilde Brennhaug, Bergen. PDF Forelesning.
 
Dr. Bente Storm Haugland og Hilde Brennhovd presenterer Strengthening Families Program, som for tiden er under utprøving i Norge.  Dette er et forebyggende familieprogram med fokus på barn i risiko, oppbyget og tiltrettelagt for familier med rusproblemer i USA men utvidet til også å kunne hjelpe andre grupper av barn i risiko.

Kontaktperson faglig innhold: Anders Hellman, anders.hellman@ras.rl.no
Kontaktperson for øvrig:  Marit Vasshus, marit.vasshus@ras.rl.no
 
Påmelding:   Hilde Elin Haugland, hilde.elin.haugland@ras.rl.no.
Pris:  kr 1500.-
 
Påmelding: innen 27. mars 2015
Påmelding:  http://kurs.rogaland-asenter.no.
 
 
 

 .  
[/Pane4]
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie