Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
[Pane4]

K17 Eldre- hva med alkohol?

TID: 21.05.2015, kl 08.30-15.15
STED: Stavanger, hotell Alstor

Aldring, helse og medisinbruk i kombinasjon med alkohol, kan være problematisk.
Arrangør
Kompetansesenter Rus, region Vest Stavanger v/ Rogaland A-senter

Målgruppe 
Fagpersoner i kommunen som har interesse for eldres alkohol og legemiddelbruk (hjemmesykepleie, fastleger, folkehelserådgivere med flere), NAV, spesialist- helsetjenesten, Eldreråd, eldre og seniorsentre, pensjonistforeninger og andre som har interesse for eldre, alkohol og legemiddelbruk i Rogaland.

Dagens innhold og formål
Vi ønsker å tilrettelegge for en møteplass der du inviteres til å ta med ditt engasjement, tanker og erfaringer for å drøfte utfordringer tilknyttet aldring, helse og medisinbruk i kombinasjon med alkohol. Vi ønsker at
dagen skal være nyttig for deg! Dagen organisert derfor slik at vi sammen kan utveksle tanker, ideer, kunnskap og erfaringer. Hvordan kan vi knytte kontakter og utvikle samarbeid for å møte utfordringene sammen.

Påmelding innen 07.05.2015

Påmeldingslinkhttp://kurs.rogaland-asenter.no/fkp_nob/fkp/exthttp

Program

Pris: 250,-

Påmeldingsfrist: innen 07.05.2015

Kontakt: Ingunn K. Svendsen eller Åsa Sjøgren, tlf 51729000 el e-post
ingunn.svendsen@ras.rl.no eller asa.sjogren@ras.rl.no
[/Pane4]
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie