Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Kontakt oss

 

Forløpskoordinator: 913 40 233

Behandlings avdeling, Avrusingsavdeling , avd Gravide og småbarnsfamilier , Poliklinikk

Besøksadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger

Postadresse
Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger

Tlf: 51 72 90 00

Avd. Gravide og småbarnsfamilier:
mobil: 902 63 216

Kompetansesenter rus, FOU

Besøksadresse
Møkstertunet
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger

Postadresse
Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger

Tlf: 51 72 90 00

Poliklinikk, avd. Bryne

Besøksadresse
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren

Postadresse
Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger

Tlf: 51 72 90 00

Administrasjon

Besøksadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger

Postadresse
Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger

Tlf: 51 72 90 00
E-post: post@rogaland-asenter.no