Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
 EN DEL AV KIRKENS BYMISJON
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 
4029 Stavanger - kart
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Jobb hos oss

pt6a7005 gravideavd m%c3%b8terom to ansatte
Etter / videreutdanning
Det er gode muligheter for etter- og videreutdanning. 2 % av lønnsbudsjettet settes av til fagutvikling for ansatte. Psykologer kan disponere tid til forskning og faglig utviklingsarbeid.

Personalpolitikk
Rogaland A-senter er IA–bedrift og har egen seniorpolitikk. Det er regelmessige samarbeidsmøter mellom ledelse og tillitsvalgte.

Arbeidsmiljø
Det er eget arbeidsmiljøutvalg på Rogaland A-senter. Det foretas systematiske arbeidsmiljøundersøkelser hvert 3. år med grundige oppfølginger i etterkant.

Bedriftshelsetjeneste
iQubeS Helse leverer bedriftshelsetjenester til Rogaland A-senter.

Tjenestepensjon
Ansatte blir automatisk innmeldt i KLPs tjenestepensjonsordning. Ansatte blir trukket 2 % av lønn, arbeidsgiver betaler resten.

Trening
Ansatte kan trene på treningssenter og få refundert beløp etter treningsinnsats. Rogaland A-senter har inngått avtale med Toppform på Tasta om trening for ansatte.

Felles arrangement
Rogaland A-senter har to felles arrangementer for alle ansatte to ganger i året. I tillegg arrangeres årlig en pilegrimstur til Taize med fordypning i livsspørsmål, etikk, filosofi og fagutøvelse.

Barnehage
Rogaland A-senter har en barnehage med en avdeling. Les mer om Kanutten barnehage her
Ledige stillinger
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus