Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
 EN DEL AV KIRKENS BYMISJON
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 
4029 Stavanger - kart
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
logo-kbm
EN DEL AV KIRKENS BYMISJON
shutterstock 17813668%5b1%5d ras h2 father holding son close

Pasienter / Voksne pårørende og barn

Ved Rogaland A-senter gir vi tilbud om individuell undersøkelse og behandling til personer med rusproblemer.
shutterstock 526109965 (1)

Behandlingstilbud

Vi tilbyr hjelp til mennesker som strever med eget rusmisbruk og de som er nære pårørende. Tilbudet omfatter hjelp til hele familien, inkludert barn.
shutterstock 141856114

Henvisning

Leger, sosialkontor/ NAV og barneverns-tjenesten ved leder kan henvise til behandling personer som trenger hjelp innen helse for rusavhengige.
pt6a4092-utsikt-byfjorden-web

Behandlings- og kompetansesenter for rusrelaterte vansker.

Fremme helse, livs- og rusmestring
Behandlingssenteret er en del av Helse Vest sitt tilbud innen spesialisthelsetjenesten. 

Vi tilbyr hjelp til mennesker som strever med eget rusmisbruk og de som er nære pårørende. Tilbudet omfatter hjelp til hele familien, inkludert barn.

Rogaland A-senter har også et oppdrag fra Helsedirektoratet som kompetansesenter. Hovedoppgaven er å utvikle og dele kompetanse med ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenesten som daglig jobber med mennesker med rusrelaterte vansker innen tidlig intervensjon og behandling, samt rusforebygging og folkehelse. 
/les mer

Nyheter

shutterstock 21202828%5b1%5dthougtful 5 year girl outdoors
Tilskudd til å identifisere og følge opp utsatte barn systematisk
[21.06.2018]
Marit Vasshus
Kommuner kan nå søke tilskudd til arbeid med disse barna innen 20.august hos Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir..
/les mer
shutterstock 140714662%5b1%5d eldre kvinne med vinglass
Bedre helse når 50+ blir mer bevisst sine alkoholvaner
[21.06.2018]
Marit Vasshus
For mange i alderen 50+ er alkohol av betydning, særlig i sosiale sammenhenger.
/les mer
redar stokke retninglinjefoto

Samarbeidsseminar om tilnærming og oppfølging av rus - og stresseksponerte barn i svangerskapet

[03.05.2018]
Marit Vasshus
Tilknytning, oppfølging og nasjonale retninglinjer var blant temaene på seminar 18.april på Stavanger Universitetssykehus.
/les mer
2018 plenum  dame sirkel

Hvem definerer andre som innenfor eller utenfor et felleskap?

[04.04.2018]
Marit Vasshus
Hvem definerer andre mennesker som «utenfor» eller «innenfor» et sosialt felleskap? Kan det tenkes at mennesker som føler seg som ...
/les mer
2018 hgsund silj lill rismtad

Gråsoner og alkoholkultur

[16.03.2018]
Marit Vasshus
Har alle ansatte i bedriften en klar forståelse for forventninger og normer som bedriften har for deres bruk av alkohol i jobbsamm...
/les mer

Andre nyheter

21.06.2018
Tilskudd til å identifisere og følge opp utsatte barn systematisk
21.06.2018
Bedre helse når 50+ blir mer bevisst sine alkoholvaner
03.05.2018
Samarbeidsseminar om tilnærming og oppfølging av rus - og stresseksponerte barn i svangerskapet
04.04.2018
Hvem definerer andre som innenfor eller utenfor et felleskap?
16.03.2018
Gråsoner og alkoholkultur
09.03.2018
Leverkårskartlegging i Jærkommunene
09.03.2018
Hva forteller levekårskartleggingen Brukerplan 2017 i Helse Fonna kommunene?
09.03.2018
Rusforebyggende råd for arbeidslivet
01.02.2018
Hvordan støtte barns psykiske utvikling?
29.01.2018
Kurs og prosjektkatalog 2018 fra Korus vest Stavanger
29.01.2018
Filmen «Natta pappa henta oss» - en oppvekst med en foreldre med rusproblemer
03.01.2018
Tilbud for spilleavhengige ved Rogaland A-senter
Rogaland A-senter er en del av Helse Vest sitt tilbud innen tverrfaglige spesialisthelsetjenester.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus