Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 
4029 Stavanger - kart
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
shutterstock 17813668%5b1%5d ras h2 father holding son close

Pasienter / Voksne pårørende og barn

Ved Rogaland A-senter gir vi tilbud om individuell undersøkelse og behandling til personer med rusproblemer.
shutterstock 526109965 (1)

Behandlingstilbud

Vi tilbyr hjelp til mennesker som strever med eget rusmisbruk og de som er nære pårørende. Tilbudet omfatter hjelp til hele familien, inkludert barn.
shutterstock 141856114

Henvisning

Leger, sosialkontor/ NAV og barneverns-tjenesten ved leder kan henvise til behandling personer som trenger hjelp innen helse for rusavhengige.
pt6a4092-utsikt-byfjorden-web

Behandlings- og kompetansesenter for rusrelaterte vansker.

Fremme helse, livs- og rusmestring
Behandlingssenteret er en del av Helse Vest sitt tilbud innen spesialisthelsetjenesten. 

Vi tilbyr hjelp til mennesker som strever med eget rusmisbruk og de som er nære pårørende. Tilbudet omfatter hjelp til hele familien, inkludert barn.

Rogaland A-senter har også et oppdrag fra Helsedirektoratet som kompetansesenter. Hovedoppgaven er å utvikle og dele kompetanse med ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenesten som daglig jobber med mennesker med rusrelaterte vansker innen tidlig intervensjon og behandling, samt rusforebygging og folkehelse. 
/les mer

Nyheter

shutterstock 174642035%5b1%5dbusinesswoman holding wineglass while using laptop in airplane
Flertallet ønsker retningslinjer for jobb - relatert alkoholbruk
[11.08.2017]
Marit Vasshus
Nær 7 av 10 ønsker retningslinjer for alkoholbruk i jobbrelaterte situasjoner utenom ordinær arbeidstid. Nytt råd gir veiledning t...
/les mer
shutterstock 21202828%5b1%5dthougtful 5 year girl outdoors
Barn har rett til informasjon ved foreldres alvorlige sykdom og dødsfall
[11.08.2017]
Marit Vaasshus
-Helsepersonell skal identifisere og ivareta det informasjons- og oppfølgingsbehovet mindreårige barn kan ha som følge at de er på...
/les mer
2017 kari lossius

Gode møter mellom behandlere og brukere

[23.06.2017]
Marit Vasshus
- Hva er betydningsfulle forutsetninger for gode møter mellom behandlere og pasienter og brukere i helsetjenestene for rusbehandli...
/les mer
2017 elisabeth norhus lied

Det «umulige» er mulig!

[23.06.2017]
Marit Vasshus
Det umulige er ikke umulig- det tar bare litt lenger tid, sier virksomhetsleder Elisabeth Norhus Lied, til 200 deltakere på kurs i...
/les mer
2017 sverre nesv%c3%a5g

Hvordan utvikles god rusbehandling?

[23.06.2017]
Marit Vasshus
- Den viktigste drivkraften til å utvikle rusbehandling kommer fra begeistrede fagfolk i stadig økende dialog med brukere.
/les mer

Andre nyheter

11.08.2017
Flertallet ønsker retningslinjer for jobb - relatert alkoholbruk
11.08.2017
Barn har rett til informasjon ved foreldres alvorlige sykdom og dødsfall
23.06.2017
Gode møter mellom behandlere og brukere
23.06.2017
Det «umulige» er mulig!
23.06.2017
Hvordan utvikles god rusbehandling?
23.06.2017
Hva beskytter mot påkjenninger i livet?
12.05.2017
Rogaland A-senter leverer
27.04.2017
Hvordan opplever barn å ha alvorlige syke foreldre?
06.04.2017
STARUS- konferansen: Brukermedvirkning og dialog i medvind
09.03.2017
Rekordoppslutning om pårørendekveld
09.03.2017
Pasienter får undervisning om kjønnsperspektiv i rusbehandling
09.03.2017
Rus og psykisk helse i arbeidslivet
Rogaland A-senter er en del av Helse Vest sitt tilbud innen tverrfaglige spesialisthelsetjenester.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus