Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 
4029 Stavanger - kart
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
shutterstock 17813668%5b1%5d ras h2 father holding son close

Pasienter / Voksne pårørende og barn

Ved Rogaland A-senter gir vi tilbud om individuell undersøkelse og behandling til personer med rusproblemer.
shutterstock 526109965 (1)

Behandlingstilbud

Vi tilbyr hjelp til mennesker som strever med eget rusmisbruk og de som er nære pårørende. Tilbudet omfatter hjelp til hele familien, inkludert barn.
shutterstock 141856114

Henvisning

Leger, sosialkontor/ NAV og barneverns-tjenesten ved leder kan henvise til behandling personer som trenger hjelp innen helse for rusavhengige.
pt6a4092-utsikt-byfjorden-web

Behandlings- og kompetansesenter for rusrelaterte vansker.

Fremme helse, livs- og rusmestring
Behandlingssenteret er en del av Helse Vest sitt tilbud innen spesialisthelsetjenesten. 

Vi tilbyr hjelp til mennesker som strever med eget rusmisbruk og de som er nære pårørende. Tilbudet omfatter hjelp til hele familien, inkludert barn.

Rogaland A-senter har også et oppdrag fra Helsedirektoratet som kompetansesenter. Hovedoppgaven er å utvikle og dele kompetanse med ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenesten som daglig jobber med mennesker med rusrelaterte vansker innen tidlig intervensjon og behandling, samt rusforebygging og folkehelse. 
/les mer

Nyheter

shutterstock 128632589%5b1%5d 3 ungdommer sitter
Tilbud for spilleavhengige ved Rogaland A-senter
[03.01.2018]
Marit Vasshus
-Dette er en pasientgruppe som det er fullt mulig å hjelpe! Det finnes lett tilgjengelig kunnskap som kan settes ut i praksis og v...
/les mer
copy bw  shutterstock 23398030%5b1%5dyoung child looking window rain
Når barn gruer seg til jul
[03.01.2018]
Marit Vasshus
Aftenposten avis og seks nettaviser hadde 23.desember oppslag fra to ruseksperter i Norge, der kollega sosialantropolog Maren Løvå...
/les mer
2017 iden helse vest tvang

Mer medvirkning fra pasienten

[30.11.2017]
Marit Vasshus
-Fagfolk må vise stor varsomhet med å gripe inn med hjelp som pasienten er imot i spesialisthelsetjenestene, sier Pål Iden, ass.fa...
/les mer
2017 kvinnelig bruker forus

Finn din egen kraft!

[24.11.2017]
Marit Vasshus
Hva sier brukerne av hjelpetjenestene er viktig for å bli frisk når man erfarer utfordringen med psykisk helse, rus eller annen al...
/les mer
2017 fylkeslege dahl melhus

Hva er viktig i livet for å friskne til fra alvorlig sykdom?

[24.11.2017]
Marit Vasshus
Hva fremmer tilfriskning når man er alvorlig syk? Da er det langt mer enn pasientrollen som er viktig.
/les mer

Andre nyheter

03.01.2018
Tilbud for spilleavhengige ved Rogaland A-senter
03.01.2018
Når barn gruer seg til jul
30.11.2017
Mer medvirkning fra pasienten
24.11.2017
Finn din egen kraft!
24.11.2017
Hva er viktig i livet for å friskne til fra alvorlig sykdom?
24.11.2017
Trender i helsetjenestene
17.11.2017
Suksess med informasjonskvelder for pårørende og pasienter
17.11.2017
Familierom er innredet på poliklinikken
17.11.2017
Arbeidsgiver tar initiativ til flest situasjoner med alkoholbruk
06.10.2017
Forbruk av alkohol i aldersgruppen 62 +
06.10.2017
Alkoholkultur på arbeidsplassen
05.10.2017
Hvilken kultur har arbeidsplassen for alkohol - bruk i jobbsammenhenger?
Rogaland A-senter er en del av Helse Vest sitt tilbud innen tverrfaglige spesialisthelsetjenester.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus