Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 
4029 Stavanger - kart
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
shutterstock 17813668%5b1%5d ras h2 father holding son close

Pasienter / Voksne pårørende og barn

Ved Rogaland A-senter gir vi tilbud om individuell undersøkelse og behandling til personer med rusproblemer.
shutterstock 526109965 (1)

Behandlingstilbud

Vi tilbyr hjelp til mennesker som strever med eget rusmisbruk og de som er nære pårørende. Tilbudet omfatter hjelp til hele familien, inkludert barn.
shutterstock 141856114

Henvisning

Leger, sosialkontor/ NAV og barneverns-tjenesten ved leder kan henvise til behandling personer som trenger hjelp innen helse for rusavhengige.
pt6a4092-utsikt-byfjorden-web

Behandlings- og kompetansesenter for rusrelaterte vansker.

Fremme helse, livs- og rusmestring
Behandlingssenteret er en del av Helse Vest sitt tilbud innen spesialisthelsetjenesten. 

Vi tilbyr hjelp til mennesker som strever med eget rusmisbruk og de som er nære pårørende. Tilbudet omfatter hjelp til hele familien, inkludert barn.

Rogaland A-senter har også et oppdrag fra Helsedirektoratet som kompetansesenter.  Hovedoppgaven er å utvikle og dele kompetanse med ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenesten som daglig jobber med mennesker med rusrelaterte vansker, særlig med tanke på familier med barn og arbeidsliv og rus. 
/les mer

Nyheter

img 3656 kari lossius jan 2017
Fagdag med Kari Lossius
[23.01.2017]
Marit Vasshus
Rogaland A-senters Behandlingsavdeling inviterte klinikkdirektør Kari Lossuis fra Bergensklinikkene som del av fagutvikling.
/les mer
shutterstock 531218209%5b1%5d kvinne gravid mage i natur
Invitasjon til fagdag om Foreldreskap og rusvansker
[23.01.2017]
Marit Vasshus
Rogaland A-senters avdeling for gravide og småbarnsfamilier inviterer til fagdag i februar og mars
/les mer
shutterstock 166316552%5b1%5d baby ser p%c3%a5 mor litt avstand

Bekymret for en gravid som ruser seg? Nytt digitalt verktøy for behandlingsforløp

[11.01.2017]
Marit Vasshus
Ansatte i kommunenes hjelpetjenester, familier og pårørende som bekymrer seg, får nå et digitalt verktøy for å forenkle fremgangsm...
/les mer
mother africa

Jordmødre får opplæring i tidlig samtale om alkohol, livsstil og vold

[05.01.2017]
Marit Vasshus
Korus Stavanger ved Rogaland A-senter og Helsedirektoratet inviterte i desember til to dagers erfaringsseminar på Sola med jordmød...
/les mer
bred-satsing-utdanning

Opplæring og utdanning i Mentaliseringsbasert terapi ved Rogaland A-senter

[14.12.2016]
Kristin Fjermestad
De siste tre årene har en jobbet målrettet og stukturert for å implementere mentaliseringsbasert terapi ( MBT) ved Rogaland A-sen...
/les mer

Andre nyheter

23.01.2017
Fagdag med Kari Lossius
23.01.2017
Invitasjon til fagdag om Foreldreskap og rusvansker
19.01.2017
Fersk oversikt over bruk av alkohol og andre rusmidler
11.01.2017
Bekymret for en gravid som ruser seg? Nytt digitalt verktøy for behandlingsforløp
05.01.2017
Jordmødre får opplæring i tidlig samtale om alkohol, livsstil og vold
14.12.2016
Opplæring og utdanning i Mentaliseringsbasert terapi ved Rogaland A-senter
14.12.2016
Nytt kvinnetilbud på Behandlingsavdelingen
06.12.2016
Nettverk for arbeidsliv og rus gir gode erfaringer
22.11.2016
-Me bryr oss i Suldal: Felles innsats ved bekymring for barn
21.11.2016
Tilskuddsordninger i Helsedirektoratet til rusarbeid for 2017
10.11.2016
Brukere og pårørede involveres i Fylkesmannens tilsyn
10.11.2016
Anbefalinger til kommunenes rustjenester
Rogaland A-senter er en del av Helse Vest sitt tilbud innen tverrfaglige spesialisthelsetjenester.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus