Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
 EN DEL AV KIRKENS BYMISJON
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 
4029 Stavanger - kart
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
logo-kbm
EN DEL AV KIRKENS BYMISJON
shutterstock 17813668%5b1%5d ras h2 father holding son close

Pasienter / Voksne pårørende og barn

Ved Rogaland A-senter gir vi tilbud om individuell undersøkelse og behandling til personer med rusproblemer.
shutterstock 526109965 (1)

Behandlingstilbud

Vi tilbyr hjelp til mennesker som strever med eget rusmisbruk og de som er nære pårørende. Tilbudet omfatter hjelp til hele familien, inkludert barn.
shutterstock 141856114

Henvisning

Leger, sosialkontor/ NAV og barneverns-tjenesten ved leder kan henvise til behandling personer som trenger hjelp innen helse for rusavhengige.
pt6a4092-utsikt-byfjorden-web

Behandlings- og kompetansesenter for rusrelaterte vansker.

Fremme helse, livs- og rusmestring
Behandlingssenteret er en del av Helse Vest sitt tilbud innen spesialisthelsetjenesten. 

Vi tilbyr hjelp til mennesker som strever med eget rusmisbruk og de som er nære pårørende. Tilbudet omfatter hjelp til hele familien, inkludert barn.

Rogaland A-senter har også et oppdrag fra Helsedirektoratet som kompetansesenter. Hovedoppgaven er å utvikle og dele kompetanse med ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenesten som daglig jobber med mennesker med rusrelaterte vansker innen tidlig intervensjon og behandling, samt rusforebygging og folkehelse. 
/les mer

Nyheter

bent h%c3%b8ye
Trygghet og forutsigbarhet er sentralt i pakkeforløp
[16.10.2018]
Marit Vasshus
-Trygghet og forutsigbarhet for pasienter og pårørende er sentralt mål for pakkeforløp innen rus og psykisk helse, sa helseministe...
/les mer
shutterstock 159077903%5b1%5d  hender barn voskne holder sammen
Nasjonal lanseringskonferanse av pakkeforløp for psykisk helse og rus
[07.09.2018]
Marit Vasshus
Pakkeforløp for psykisk helse og rus publiseres og implementeres trinnvis fra høsten 2018. De tre første pakkeforløpene publiseres...
/les mer
2018 erfkons svein bore prosjleder marthe kristin helle stavgr

Fagkonferanse om overdoseforebygging

[05.09.2018]
Marit Vasshus
Brukerbildet er endret på grunn av lett tilgang og nye syntetiske stoffer. Det krever kunnskap om nye stoff og marked for å foreby...
/les mer
2018 sverre nesv%c3%a5g

Hvordan kommunisere risiko for overdoser?

[05.09.2018]
Marit Vasshus
-Hva kan gi mennesker håp og tro på at fremtiden er noe å tenke på, slik at man vurderer risiko man utsetter seg selv for og mestr...
/les mer
shutterstock 42336040%5b1%5d teeenage girl serious

Spennende temakvelder for Pårørende og pasienter ved Rogaland A-senter

[27.08.2018]
Marit Vasshus
Fjorårets kurskvelder fikk svært gode tilbakemeldinger, fremhever poliklinikkleder Tor Borge.
/les mer

Andre nyheter

16.10.2018
Trygghet og forutsigbarhet er sentralt i pakkeforløp
07.09.2018
Nasjonal lanseringskonferanse av pakkeforløp for psykisk helse og rus
05.09.2018
Fagkonferanse om overdoseforebygging
05.09.2018
Hvordan kommunisere risiko for overdoser?
27.08.2018
Spennende temakvelder for Pårørende og pasienter ved Rogaland A-senter
21.06.2018
Tilskudd til å identifisere og følge opp utsatte barn systematisk
21.06.2018
Bedre helse når 50+ blir mer bevisst sine alkoholvaner
03.05.2018
Samarbeidsseminar om tilnærming og oppfølging av rus - og stresseksponerte barn i svangerskapet
04.04.2018
Hvem definerer andre som innenfor eller utenfor et felleskap?
16.03.2018
Gråsoner og alkoholkultur
09.03.2018
Leverkårskartlegging i Jærkommunene
09.03.2018
Hva forteller levekårskartleggingen Brukerplan 2017 i Helse Fonna kommunene?
Rogaland A-senter er en del av Helse Vest sitt tilbud innen tverrfaglige spesialisthelsetjenester.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies