Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Stillerom

PT6A6110-Stille-rom-med-glassvegg

Alltid åpent og åpent for alle

Stille rom er alltid åpent og det er åpent for alle. Vi ønsker et rom der mennesker kan være seg selv og finne forankring og ro uavhengig av tro og tilhørighet. Vi ønsker velkommen et livssynsmangfold.

Av og til trenger vi et rom som er annerledes. Et tilfluktssted. Et fristed. Et sted å samle tankene, eller å la tankene fly. Et pusterom til ettertanke, hvile, bønn og meditasjon.

Her kan man tenne lys og sette på vannkilden. For dem som ønsker det, fins det et bønneteppe og en bønneskammel.


Faste aktiviteter og ritualer

I tillegg til at rommet skal være åpent og tilgjengelig har vi både prøvd ut nye og tatt med oss kjente aktiviteter og markeringer inn i rommet.


Meditasjonsgrupper

Vi har tilbud om felles meditasjon på mandagskveldene, for Avrusingsavdelingen og deretter for Behandlingsavdelingen/Avd. for gravide og småbarnsfamilier. Institusjonspresten leder de fleste meditasjonene men har og hatt hjelp av pasienter og kolleger med erfaring fra ulike meditasjonsformer.

Med inspirasjon fra Mindfullness har grunntanken med meditasjonene vært å finne en balanse og ro gjennom fokus på pusten og sammenhengen mellom emosjoner, tanker og kroppsfornemmelser. Det handler om oppmerksomt nærvær, der fokus på her og nå-situasjonen skal lede oppmerksomheten vekk fra bekymringer og stress. Denne meditasjonsformen er i tråd med gjeldende behandlingsform (Mentaliseringsbasert terapi (MBT) som har som grunnide at en gjennom individual- og gruppeterapi skal lære å se og fortolke seg selv utenfra og andre innenfra.

Mange har gjennom en ruskarriere blitt fremmed for sin egen kropp og følelsesliv. Mange strever med tankekjør og angst. Flere gir tilbakemelding at meditasjonen virker angstdempende og deltakere som ikke trodde de ville greie å gjennomføre en meditasjon på 30 minutt har tvert imot opplevd at tiden har gått overraskende fort.


Meditasjon

Meditasjon handler om å være til stede i øyeblikket, være stille og oppmerksom - på seg selv, hverandre og de skapende krefter i oss og rundt oss.

Meditasjon for avd. Gravide og småbarnsfamilier og Behandlingsavdelingen:
Mandager kl. 20.00 - 20.45
 

Meditasjon for Avrusingsavdelingen 

Mandager kl. 19.00 - 19.45
Kontakt
Institusjonsprest
Per Arne Tengesdal
Telefon: 51 72 90 00