Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
logo-kbm
EN DEL AV KIRKENS BYMISJON

Hvordan søke behandling?

Rogaland A-senter er en del av spesialist-helsetjenesten, derfor må søknader følge bestemte regler. 

Fastlege eller private legespesialister, leger i spesialisthelsetjenesten,  sosialtjeneste/ NAV,  leder for Barnevernet og  privatpraktiserende psykologer kan henvise til behandling(les mer om dette nedenfor). Du kan altså ikke sende en søknad selv.


Opplysninger
For å kunne vurdere henvisningen, er det nødvendig at den inneholder visse opplysninger. Eksempler på opplysninger som bør inngå i en søknad kan en finne her.

Vurdering av rett til behandling
Ønsker du behandling for rusproblemer andre steder, eller har du behov for tilbud vi ikke kan gi her, kan du få utført en vurdering av om du har rettighet til behandling.

Vurderingsfrist 10 dager
Alle rettighetsvurderinger skal fullføres innen fastsatt frist: 10 virkedager.
Forskrifter pålegger vurderingsenheten å vurdere alle henvisninger innen 10 virkedager.  Alle pasienter som er henvist, skal innen 10 virkedager få informasjon om utfallet av rettighetsvurderingen. Ved rett til TSB skal spesialisthelsetjenesten innen 10 virkedager gi pasient og henviser informasjon om juridisk frist for behandlingsstart, hva fristen gjelder (utredning eller oppstart behandling) og tidspunkt for første oppmøte.

Vurderingsenheten 
Mer informasjon om vår virksomhet som Vurderingsenhet finner du her.

Rettigheter som pasient
Her finner du informasjon om Dine rettigheter som pasient finner du her.
Pasientrettigheter i tverrfaglig spesialisthelsetjeneste rus her

Svar på henvisning
Når din henvisning er behandlet ved vurderingsenheten, vil du få brev om resultatet, husk derfor å oppdatere eventuelt endret adresse hos din fastlege!

Ventetid
Når du er blitt tatt inn til behandling her, kan du få opplysninger om din ventetid og annen informasjon om behandlingstilbudet, gjennom vår inntakstelefon, som er åpen hverdager kl. 09-11.
Ring 51 72 90 00 og spør etter inntaks - telefonen.

Gravide som henvises til opphold ved Rogaland A-senter prioriteres og vil vanligvis ikke ha ventetid for innleggelse.

Ventetid alkoholproblematikk her
Ventetider for vanedannende legemidler
Ventetider for illegale rusmidler
Ventetider for Helse Stavanger, Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Mer info på helsenorge.no

Distriktskontorer
Rogaland A-senter har poliklinikk både i Stavanger/Tasta, Bryne og Jørpeland
Henvisning
Inntakstelefonen
mandag, onsdag, fredag:
kl. 9-11 og 12- 14
tirsdag og torsdag kl. 12 -14

Henvisning
Vennligst send henvisning med opplysninger du finner på denne siden under punktet:
Hva skal henvisning til TSB inneholde?


 
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie