Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
logo-kbm
EN DEL AV KIRKENS BYMISJON

Hvem kan få behandling?

shutterstock 17809327%5b1%5d ras brosjyre 1 far datter p%c3%a5 skulder
Ved Rogaland A-senter gir vi tilbud om Individuell undersøkelse og behandling til personer med rusproblemer.  Behandlingen kan skje ved at en har samtaler her, men bor hjemme, eller ved innleggelse til avrusing eller ved korttids-innleggelse.

Rogaland A-senter har poliklinikk på Tasta og Bryne, og dessuten tilbyr vi polikliniske samtaler på Jørpeland i Ryfylke DPS sine lokaler.

Informasjonsfolder
Informasjonfolder om behandlingstilbud ved Rogaland A-senter.
Link til folder om avdeling for gravide og småbarnsavdeling.

Ved Rogaland A-senter er det ansatt høyt kvalifiserte fagfolk med lang erfaring innen rus og psykisk lidelse. Faggruppene består av psykologer, familieterapeuter, psykiatrisk sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, leger, psykiater.

Rogaland A-senter gir tilbud til personer med rusrelatert problematikk
 • samtaler før oppstart av behandling( behandlingsforberedende tiltak)
 • ambulante tjenester
 • ettervernstilbud
 • gruppetilbud
 • helsefremmende tiltak

Undersøkelse og behandling
 • utredning av problematikk knyttet til rus og psykisk helse
 • polikliniske samtaler
 • ulike typer gruppebehandling
 • avrusingsopphold
 • døgnbehandling
 • gravide og sped/småbarnsfamilier
 • medisinsk oppfølging av leger, samt psykiater

Familieperspektiv
Vanskelig bruk av rusmidler berører mange flere enn den som bruker rusmidler. Vårt tilbud omfatter derfor også behandling til:
 • Familier med barn
 • Par
 • Voksne pårørende
Alle barn og pårørende får tilbud om egne samtaler.

Helseperspektiv
Ved Rogaland A-senter er helsefremming en del av behandlingstilbudet. Pasientene får tilbud om internundervisning om relevante tema knyttet til rusavhengighet:
 • røykeavvenningskurs
 • kostholdsveiledning
 • fysisk trening
 • akupunktur ved abstinensbehandling
 • generell livssstilsveiledning
 
Samarbeid
Rogaland A-senter har et tett samarbeid med henvisende instans og øvrig spesialisthelsetjeneste innen somatikk, rus og psykisk helse. Rogaland A-senter har også et tett samarbeid med   Kompetanssenter rus, KoRus for å sikre høy faglig standard på tjenestene.

Alle rusbehandlingsplasser ved Rogaland A-senter er avtaleplasser, finansiert av Helse Vest og inngår i en behandlingskjede.

Ventetid for rusbehandlingse her

Gravide prioriteres for rask innleggelse. For unge rusmisbrukere (under 30 år) som først og fremst misbruker illegale stoffer, er det opprettet psykiatriske ungdomsteam, slik at disse pasienter får behandling der.

Rus og alvorlig psykisk lidelse
Pasienter med behov for et sterkt tilrettelagt psykiatrisk miljø eller med omfattende medisineringsbehov, behandles i psykiatrien.

Informasjon om søknad, vedtak eller ventetid
Hvis du trenger informasjon om din søknad er mottatt, eller informasjon om vedtak, ventetid osv., kan du ta kontakt med Rogaland A-senters inntakstelefon: 51 72 90 00.

Telefonen er åpen:
mandag, onsdag, fredag fra kl.   9  - 11 og 12 - 14.
tirsdag og torsdag                kl   12 - 14.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie