Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
logo-kbm
EN DEL AV KIRKENS BYMISJON

Behandlingstilbud til gravide og småbarnsfamilier

shutterstock 162051092%5b1%5d-b
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier
Gravide som er bekymret fordi de har brukt alkohol, vanedannende medikamenter eller narkotika i svangerskapet kan få råd, oppfølging og behandling ved Avdeling for gravide og småbarnsfamilier på Rogaland A-senter. Også gravide som tidligere har hatt vansker med sitt forhold til rusmidler og som ønsker hjelp til å bli trygg på sin evne til mestring av rus, kan få tilbud om behandling.

For noen vil poliklinisk behandling være tilstrekkelig.  Andre vil ha nytte av innleggelse på Avdeling for gravide og småbarnsfamilier.  Oppholdet på avdelingen kan vare i en periode av svangerskapet, fram til fødsel eller fram til barnet er noen måneder gammelt.

Avdeling for gravide og småbarnsfamilier tilbyr poliklinisk oppfølging i inntil 2 år etter utskrivning. 

Når kvinner bruker alkohol, narkotika eller vanedannende medikamenter i graviditet kan barnet ta skade.  Skadene kan være av forskjellig art og alvorlighetsgrad. Noen ganger viser skadevirkningene seg tidlig i barnets liv, gjerne i form av abstinenser. Barnet kan også streve med å ta til seg mat og finne ro. Andre ganger kommer skadene til syne først når barnet blir eldre. Da vil de kunne vise seg i form av psykiske, sosiale eller læringsmessige utfordringer hos barnet.

VIKTIGE FOKUS I BEHANDLINGEN
  • Skjerme den gravide og barnet for rusmiddelpåvirkning i svangerskapet
  • Gi hjelp til bedre evne til mestring av vansker med rus og psykisk helse
  • Bidra til å etablere en god relasjon og et godt samspill mellom foreldre og barn
  • Gi hjelp som styrker foreldres bo- og hverdagsfungering, sosiale nettverk og fysiske helse
  • Sørge for at det blir lagt gode planer for tiden etter utskrivning i et samarbeid med førstelinjetjenesten
  • Døgnbehandlingstilbudet for foreldre og barn varer fra 3 til 5 måneder. Vi benytter mange metoder i denne delen av tilbudet, som intervjuer, samtaler og miljøterapi. Vi bruker også filmopptak for å kartlegge ressurser og utfordringer i foreldrerollen og å veilede i forhold til samspillet mellom foreldre og barn.

Alle tilbud ved Avdeling for gravide og småbarnsfamilier samordnes med tiltak i hjemkommunen og Stavanger Universitetssykehus ( http://eqs-forlop.sus.no/docs/doc_34056/index.html . link til digitalt verktøy for fremgangsmøte ved bekymring).

Informasjonsfolder Avdeling gravide og småbarnsfamilier.

 
Kontakt
Ønsker du mer informasjon? 
Ta kontakt med oss på telefon: 51 72 90 00
51 72 90 45 eller
Mobil: 902 63 216.


familieteamet@ras.rl.no

 
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie