Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Info til pasienter og pårørende

Hvem kan få behandling?

Ved Rogaland A-senter gir vi tilbud om Individuell undersøkelse og behandling til personer med rusproblemer.
/les mer

Barn og pårørende

Pårørende til rusmisbrukere blir ofte utsatt for store på-kjenninger sosialt, psykisk og fysisk.
/les mer

Familier med barn og par

Barn i familier hvor en eller begge foreldre er rusmisbrukere er en risikogruppe. På grunn av rusmisbruket, kan barn påføres psykiske problemer under oppveksten, eller i voksen alder.
/les mer

Gravide / småbarnsfamilier

Gravide som er bekymret fordi de har brukt alkohol, vanedannende medikamenter eller narkotika i svangerskapet kan få råd, oppfølging og behandling ved Avdeling for gravide og småbarnsfamilier. 
/les mer

Individuell behandling og undersøkelse

Individuell behandling har fokus på rusmisbruket; hva forårsaker, hva opprettholder, og hva kan få et rusmisbruk til å stoppe.
/les mer

Hvordan søke behandling?

Rogaland A-senter er en del av spesialist-helsetjenesten, derfor må søknader følge bestemte regler.
/les mer