Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Info til pasienter og pårørende

Hvem kan få behandling?

Ved Rogaland A-senter gir vi tilbud om Individuell undersøkelse og behandling til personer med rusproblemer.
/les mer

Barn og pårørende

Pårørende til rusmisbrukere blir ofte utsatt for store på-kjenninger sosialt, psykisk og fysisk.
/les mer

Familier med barn og par

Barn i familier hvor en eller begge foreldre er rusmisbrukere er en risikogruppe. På grunn av rusmisbruket, kan barn påføres psykiske problemer under oppveksten, eller i voksen alder.
/les mer

Gravide / småbarnsfamilier

Gravide som er bekymret fordi de har brukt alkohol, vanedannende medikamenter eller narkotika i svangerskapet kan få råd, oppfølging og behandling ved Avdeling for gravide og småbarnsfamilier. 
/les mer

Individuell behandling og undersøkelse

Individuell behandling har fokus på rusmisbruket; hva forårsaker, hva opprettholder, og hva kan få et rusmisbruk til å stoppe.
/les mer

Hvordan søke behandling?

Rogaland A-senter er en del av spesialist-helsetjenesten, derfor må søknader følge bestemte regler.
/les mer