Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Om gravide

untitled-1Gravide er en prioritert gruppe ved inntak til Rogaland A-senter. Et svangerskap fritt for alkohol, vanedannende medikamenter eller narkotika, er best for barnet. Helsedirektoratet gir anbefalinger om alkoholfritt svangerskap.

Barnets utvikling i fosterlivet
Barnets hjerne, indre organer og sanseapparat utvikler seg gjennom hele svangerskapet. All bruk av alkohol, narkotika, nikotin og vanedannende medikamenter kan forstyrre og skade fosterets utvikling.  Selv om vi i dag vet mye om mulige følgetilstander for fosteret, vet vi ennå ikke alt. Det kommer stadig ny og bedre kunnskap. Det som så langt er godt dokumentert er at bruk av alkohol i graviditet kan føre til spontanabort, skader på barnets hjerne og andre indre organer, veksthemming og prematur fødsel. Ettersom bruk av alkohol blir mer og mer utbredt i vestlige samfunn, kan gravide streve mer enn før med å leve alkoholfritt gjennom svangerskapet.

Stadig flere studier viser at barnets utvikling i fosterlivet også kan ta skade dersom kvinnen bruker narkotika, vanedannende medikamenter eller nikotin i svangerskapet. Skadene viser seg gjerne i form av abstinenser etter fødsel, misdannelser og lav fødselsvekt. Rus- og medikamentpåførte skader kan også komme til syne senere, og da i form av lærevansker og vansker med sosial tilpasning når barnet kommer i barnehage- eller skolealder.

Gravide - en prioritert gruppe
Fordi følgene av rusmiddelbruk i svangerskapet kan bli alvorlige for mor og barn, prioriterer Rogaland A-senter å legge til rette for innleggelse raskt ved henvendelser som gjelder gravide.

Dette gjelder både gravide som selv ønsker hjelp og gravide som legges inn mot sin vilje. Gravide i LAR som ønsker nedtrapping av medikament i svangerskapet, eller har behov for avrusing av sidemisbruk, er også blant våre målgrupper.

Ta kontakt med vurderingsenheten ( link) vakthavende lege ( mobilnr) eller gravideteam ( epost, tlf 51 72 90 00), hvis du ønsker å drøfte med oss hvilke tiltak som kan være aktuelle for din pasient.

Samarbeid og planer for framtida
Barn som blir født med ruspåførte skader trenger et rolig og stabilt miljø, og en trygg oppvekstsituasjon i enda større grad enn barn uten slike skader. I samarbeid med den gravide , henvisende instans og andre som har betydning for kvinnen og barnet det gjelder, holdes det regelmessige møter med tanke på å legge til rette for en trygg og god vei videre både for kvinnen og barnet etter fødsel. I alle saker som omhandler gravide med rusproblemer, forsøker Rogaland A-senter å motivere til at et samarbeid med barnevernstjenesten kan starte.

Behandlingsforløp Gravid med rusproblemer.http://eqs-forlop.sus.no/docs/doc_34056/index.html .