Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 
4029 Stavanger - kart
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Henvisning / vurderingsenhet

ras-utsiktm-039

Henvisning og vurderingsenhet

Leger, sosialkontor/ NAV og barnevernstjenesten ved leder kan henvise til behandling personer som trenger hjelp innen helse for rusavhengige.
/les mer
untitled-1

Om gravide

Gravide er en prioritert gruppe ved inntak til Rogaland A-senter. Et svangerskap fritt for alkohol, vanedannende medikamenter eller narkotika, er best for barnet. Helsedirektoratet anbefaler alkoholfritt svangerskap.
/les mer
pt6a6664-klinikk-aa-designstoler-kjell-nupen-kunst

Akuttjeneste

Akuttjeneste innen Tverrfaglig spesialisert behandling.
/les mer
pt6a6120-behandlingavdeling-stue-m-kunst

Inntakskriterier ved behandlingsavdelingen

Behandlingsavdelingen er en korttidsavdeling med planlagte innleggelser inntil fire måneder.
/les mer
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus