Familier med barn

shutterstock 17809327%5b1%5d ras brosjyre 1 far datter p%c3%a5 skulder
Barn i familier hvor en eller begge foreldre er rusmisbrukere er en risikogruppe. På grunn av rusmisbruket, kan barn påføres psykiske problemer under oppveksten, eller i voksen alder. 

Det kan også være en økt risiko for utvikling av eget rusmisbruk i voksen alder. Det er allikevel viktig å være klar over at de fleste barn ikke utvikler et eget misbruk

Familiesamtaler
Familiesamtalene vi tilbyr har til hensikt å:
  • å gi disse barn en sikker livssituasjon
  • høyne bevisstheten om barnas opplevelse
  • gi informasjon til barna om foreldrenes behandling
  • kartlegge om det er rusrelaterte faktorer som påvirker barnas oppvekstvilkår  

Foreldre som ruser seg er glade i barna sine, også når rusen har fått en stor plass i familien. Samtalene skjer i samarbeide med foreldrene og normalt er foreldrene til stede i samtalen.

Hjelp til barnet
Ved behov utarbeides en plan for
  • å støtte barnet
  • lindre skadevirkninger av eventuell rusing under behandlingstiden
  • å gå igjennom og reparere tidligere negative hendelser i familien.

Graviditet og sped/småbarnstid
Rogaland A-senter har et eget tilbud på Avdeling for gravide og småbarn.

Her finner du mer informasjon om tilbudet.

Informasjon fra Helsedirektoratet om graviditet og alkohol
http://www.helsedirektoratet.no/gravid/ .
 
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie