Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Gravide innlagt uten eget samtykke

shutterstock_531218209
Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Når gravide bruker rusmidler i svangerskapet, settes det ufødte barnets helse og utvikling i fare. I situasjoner som dette kan helse- og sosialtjenesten ta initiativ til innleggelse på en institusjon utpekt av det regionale helseforetaket. Om nødvendig kan innleggelse skje uten kvinnens samtykke.

Muligheten for en slik inngripen i kvinnens selvbestemmelsesrett er hjemlet i Helse og omsorgstjenesteloven § 10 - 3 .

Innleggelsen kan ikke opprettholdes uten at tvangsvedtaket godkjennes av Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Rogaland. (link: Fylkesnemda ), stavanger@fylkesnemda.no,
 tlf: 51 90 52 00, Lagårdsveien 44, Stavanger).

Det ufødte barnet
Formålet med innleggelse og opphold uten kvinnens samtykke, er først og fremst å sikre rusfrihet og trygghet for det ufødte barnet. Dernest er målet å bidra med hjelp slik at kvinnen, om hun ønsker det, skal få mulighet til å forberede seg til fødsel, omsorgsoppgaver og videre mestring av rusmiddelproblemet. (Lenke til AGS)

Svangerskapet vil bli fulgt opp med hyppige kontroller hos lege, jordmor på Forsterket helsestasjon, Stavanger og Fødepoliklinikken, SUS.

Eget familieteam
Ved Rogaland A-senter har vi et familieteam som følger opp alle gravide innlagt på senteret. Teamet består av leder, miljøterapeuter, overlege og psykologspesialister. I samarbeid med den gravide legger teamet vekt på å stimulere til en positiv utvikling for mor og barn fram mot fødsel.

God støtte, omsorg og behandling
Rogaland A-senter vil at gravide skal ha tilgang på god støtte, omsorg og  behandling på spesialisthelsetjenestenivå i svangerskapet. Vi bygger vårt behandlingstilbud på bred tverrfaglig kompetanse, og legger også til rette for kontakt med støttespillere i familie, nettverk og øvrige hjelpere utenfor avdelingen.

 
Kontakt
Koordinator:
telefon: 51 72 90 00
eller 51 72 90 45
Mobil: 902 63 216


familieteamet@ras.rl.no