Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
logo-kbm
EN DEL AV KIRKENS BYMISJON

Behandling for familie og pårørende

shutterstock 17809327%5b1%5d ras brosjyre 1 far datter p%c3%a5 skulder
Avhengighet, som rus - og spilleavhengighet, rammer langt flere enn den som er avhengig. De fleste har barn, foreldre, søsken og annen familie som kan bli sterkt berørt av familie-medlemmets avhengighet og kan ha behov for informasjon, oppfølging og behandling.

Parsamtaler, familiesamtaler og familiebehandling har god effekt både for den med rusavhengighet og for nær familie.


I poliklinikken tilstreber vi å ha et familiepespektiv i vårt arbeid. Vi har barne- og pårørendekontakt for å ivareta høyt fokus på barns situasjon i familier med rusproblemer.

Tverrfaglige familieteam
Poliklinikken har et eget tverrfaglig familieteam med blant annet godt kvalifiserte familieterapeuter.

Alle foreldre ønsker det beste for barna
Alle foreldre ønsker det beste for barna sine. Vi erfarer at barn som lever i familier med rusproblemer blir påvirket av dette. Sammen med foreldrene er vi derfor opptatt av barnas behov og inkluderer dem i deler av behandlingen.

Pårørendes pasientrettigheter
Ulike lovverk regulerer pårørendes pasientrettigheter; for eksempel pålegger Helsepersonelloven §10a helsepersonell plikt til å ivatera mindreårige barn som har behov for informasjon og oppfølging.

Pårørendetilbud til familiemedlemmer og samlivspartnere
dette er et tilbud til kvinner og menn som over tid har en nær relasjon til en rusavhengig, inkludert mindreårige barn av rusmiddelavhengige. Det kan være foredlre, søsken, samlivspartnere elelr andre. Ofte har pårørende spørsmål knyttet til livssituasjon og ønsker rådføring. De kan enten inviteres med av pasienten i behandling, eller få noen samtaler med vår barna- og pårørendekontakt, eller få egen henvisning som pårørende og dermeg egen pasientrettighet. I noen tilfeller viser vi pårørende til andre instanser, for eksempel Pårørendesenteret i Stavanger, Veiledningssenteret i Sandnes eller Kompasset i Sandnes.

Barneansvarlige
Poliklinikken har to barneansvarlige, i likhet med de øvrige avdelingene ved Rogaland A-senter.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie