Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Behandling individuelt

Strand-mann-nov-08-854
Ut i fra hvilke behov du har og hva du ønsker, kan du få individuell terapi / individuelle samtaler. Utgangspunktet er en individuell kartlegging som munner ut i en individuell behandlingsplan.

Hvor ofte til samtaler?
Hvor ofte du skal komme til samtaler og /eller hvor lenge du skal gå i behandling, vil være en del av denne planen. Planen kan endres underveis.

Ulike typer behandling
Terapeutene på poliklinikken har utdannelse i ulike terapiformer og i indviduell terapi er psyko-dynamisk- , kognitiv eller løsningsfokusert terapi de vanligste behandlingsformene. Mentaliseringsbasert behandling er et satsningområde som alle terapeuter har valgt å fordype seg i.