Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
 EN DEL AV KIRKENS BYMISJON
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 
4029 Stavanger - kart
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Behandlingstilbud ved Rogaland A-senter

shutterstock 526109965 (1)

Behandlingstilbud

Avhengighet kan ha svært mange årsaker. Ved Rogaland A-senter har vi ikke en foretrukket forklaring på alle avhengighets-problemer. 
/les mer
ras-polklinikkm-255

Poliklinisk behandling

Poliklinikken ved Rogaland A-senter tilbyr behandling for mennesker med rusrelatert problematikk og deres familier, med et spesielt fokus på barna. Pårørende kan få eget behandlingstilbud
les mer
shutterstock 17809327%5b1%5d ras brosjyre 1 far datter p%c3%a5 skulder

Behandling for familie

Avhengighet, som rus - og spilleavhengighet, rammer langt flere enn den som er avhengig. 
/les mer
strand-mann-nov-08-854

Behandling individuelt

Ut i fra hvilke behov du har og hva du ønsker, kan du få individuell terapi / individuelle samtaler. 
/les mer
shutterstock 393867985

Behandling i gruppe

Poliklinikken tilstreber å tilrettelegge tilbud ut fra innsøkende instans og pasienters behov.
/les mer
pt6a6644-klinikk-aa-stue-pas-tv

Avrusing og stabilisering

Avrusningsavdelingen gir tilbud om avrusning og abstinens-behandling til mennesker med ulik rusproblematikk som alkohol, medikamenter og alle typer narkotika.
/les mer
pt6a6842

Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Rogaland A-senters Avdeling for gravide og småbarnsfamilier (AGS) tilbyr behandling til gravide som ønsker å gjennomføre et rusfritt svangerskap.
/les mer
shutterstock 141856114

Akuttjeneste

Akuttjeneste innen Tverrfaglig spesialisert behandling.
/les mer
ras-romm-303

Behandlingsavdeling

Behandlingsavdelingen er et tilbud inntil fire måneder for kvinner og menn som nylig har opplevd vansker på grunn av rusmisbruk. 
/les mer
700-00160632a

Gravide innlagt uten eget samtykke

Når gravide bruker rusmidler i svangerskapet, settes det ufødte barnets helse og utvikling i fare.
/les mer
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus