Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Behandlingstilbud ved Rogaland A-senter

Poliklinisk behandling

Poliklinikken ved Rogaland A-senter tilbyr behandling for mennesker med rusrelatert problematikk og deres familier, med et spesielt fokus på barna. Pårørende kan få eget behandlingstilbud
les mer

Behandling for familie

Avhengighet, som rus - og spilleavhengighet, rammer langt flere enn den som er avhengig. 
/les mer

Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Rogaland A-senters Avdeling for gravide og småbarnsfamilier (AGS) tilbyr behandling til gravide som ønsker å gjennomføre et rusfritt svangerskap.
/les mer

Avrusing og stabilisering

Avrusningsavdelingen gir tilbud om avrusning og abstinens-behandling til mennesker med ulik rusproblematikk som alkohol, medikamenter og alle typer narkotika.
/les mer

Behandlingsavdeling

Behandlingsavdelingen er et tilbud inntil fire måneder for kvinner og menn som nylig har opplevd vansker på grunn av rusmisbruk. 
/les mer

Akuttjeneste

Akuttjeneste innen Tverrfaglig spesialisert behandling.
/les mer

Gravide innlagt uten eget samtykke

Når gravide bruker rusmidler i svangerskapet, settes det ufødte barnets helse og utvikling i fare.
/les mer

Behandling individuelt

Ut i fra hvilke behov du har og hva du ønsker, kan du få individuell terapi / individuelle samtaler. 
/les mer

Behandling i gruppe

Poliklinikken tilstreber å tilrettelegge tilbud ut fra innsøkende instans og pasienters behov.
/les mer