Arbeidsliv og rus

karl johan cf2ff3ad-8436-47e7-9804-c98d3f6d4632
Arbeidslivet er en viktig arena for forebyggende arbeid og tidlig innsats ved risikofylt rusbruk. Dette gjelder alkohol, spillavhengighet, medikamenter og illegale stoffer. Alkohol er det rusmiddelet som forårsaker de største problemene og skadene, både i arbeidslivet og samfunnet for øvrig.

Arbeidsliv - og rus nettverk, alor

Arbeidslivet er en viktig arena for å forebygge negative konsekvenser av rusmiddelbruk. KoRus- vest Stavanger har utviklet en modell for nettverk innen arbeidsliv og rus, kalt alor nettverk. Det er idag ni regionale nettverk, for mer informasjon: www.alor.no.

alor nettverk i Rogaland

I samarbeid med Akan og poliklinikken ved Rogaland A-senter, tilrettelegger KoRus Stavanger alor nettverk i Rogaland. Alor i Rogaland har to samlinger i året, i september på Sola strand hotell og i februar i Haugesund.

Et alor-nettverk er et tilbud for alle som i sin jobb kommer i kontakt med problemstillinger knyttet til arbeidsliv, rusbruk og annen avhengighetsproblematikk, som eks. spill og gambling. Nettverkene er en møteplass hvor deltakerne kan utveksle erfaringer og få faglige oppdateringer innen feltet arbeidsliv og rus. Nettverket bygger på, og er avhengig av, aktiv medvirkning fra deltakerne. Deltakerne er med på å bestemme tema for samlingene.
 
Målgruppe for alor-nettverk


Ledere, akan-kontakter, bedriftshelsetjenesten, HMS-personell, ansatte i personalavdelinger/HR, verneombud, tillitsvalgte og andre interesserte.
Eksempel på tema i nettverkene:
-Rusmiddelpolicy / kjøreregler
- Arbeidstaker og pårørende
- Spillavhengighet
- Medikamentavhengighet
- Tegn og symptomer på rusbruk
- Erfaringsdeling fra deltakere
- Eksempler på verktøy og tiltak som kan iverksettes 

Neste samling: 20.september 2018 på Sola, utenfor Stavanger. Tema er avhengighet / nevrobiologi.
For mer informasjon og påmelding: www.korus-stavanger.no/ arbeidsliv og rus
Artikkel om arbeidsliv - og rus nettverk, alor:  http://www.korus-stavanger.no/nyheter/rus-og-psykisk-helse-i-arbeidslivet.       .

Hjelp til enkelpersoner
Behandling søkes via fastlege, lege ved bedriftshelsetjenesten til Rogaland A-senter. Adressen: Rogaland A-senter Dusavikveien 216 Boks 5001 4084 Stavanger.

For arbeidstakere kan fastleger søke raskere tilgang på hjelp for pasienter gjennom "Raskere tilbake"- tilbudet: link: søknader: http://www.rogaland-asenter.no/behandling/henvisning/-raskere-tilbake.

Alle fastleger skal vurdere om sykemeldte pasienter, eller pasienter som står i fare for å bli sykemeldte med behov for helsetjenester, kan komme raskere tilbake i jobb ved å henvises til spesialisthelsetjenesten.Rogaland A-senter er en del av tilbudet ”Raskere tilbake” for pasienter med rusproblematikk. Rogaland A-senter tilbyr poliklinisk behandling, også familietilbud, innleggelse for intensiv behandling eller avrusning. Man henviser til Vurderingsenheten ved Rogaland A-senter.   

Kriterier knyttet til arbeidsforholdet
Kriteriet for raskere tilbud om behandling er ikke knyttet til alvorlighet, men til arbeidsforholdet. Dette åpner muligheten for å få hjelp tidlig.
Mer informasjon finnes på www.nav.no og www.helse-vest.no.  

For mer informasjon
Du kan ta kontakt med Vurderingsenheten ved Rogaland A-senter, 
Telefon 51 72 90 00 (mandag - fredag).

Har du spørsmål om behandlingstilbudene, ta kontakt med Rogaland A-senter og spør etter inntakstelefon 51 72 90 00.

Ta forøvrig gjerne kontakt med oss for mer informasjon: se kontaktinformasjon på høyre side, eller tekst overfor.

 
alor logo 01
Kontakt
Åsa Sjøgren
aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no
Telefon: 51 72 91 37

Ingunn Svendsen
ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no
Telefon: 51 72 90 63

Tor Borge
tor.borge@rogaland-asenter.no
Telefon: 51 72 90 00
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie