Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Behandling

Pasienter / pårørende

Ved Rogaland A-senter gir vi tilbud om individuell undersøkelse og behandling til personer med rusproblemer.
/les mer

Behandlingstilbud

Vi tilbyr hjelp til mennesker som strever med eget rusmisbruk og de som er nære pårørende. Tilbudet omfatter hjelp til hele familien, inkludert barn.
/les mer

Henvisning

Leger, sosialkontor/ NAV og barneverns-tjenesten ved leder kan henvise til behandling personer som trenger hjelp innen helse for rusavhengige.
/les mer

Barn og pårørendekontakt

Astrid Swan Croucher er kontaktperson for barn og unge på Rogaland A-senter.
/les mer

Familier med barn

Barn i familier hvor en eller begge foreldre er rusmisbrukere er en risikogruppe. På grunn av rusmisbruket, kan barn påføres psykiske problemer under oppveksten, eller i voksen alder. 
/les mer

Avhengighet

Hvordan utvikles ruslidelser? Selv om ruslidelser ikke rammer helt tilfeldig, er ingen mennesker vaksinert mot å utvikle avhengighet.
/les mer

Arbeidsliv og rus

Arbeidslivet er en viktig arena for forebyggende arbeid og tidlig innsats ved risikofylt rusbruk.
/les mer

Brukerutvalg

Brukerutvalget ved Rogaland A-senter er et samarbeidsorgan mellom brukerrepresentanter og Rogaland A-senter. 
/les mer

Vanlige spørsmål

Hva er de vanligste spørsmålene vi får om rusbruk og behandling ? Her vil vi fortløpende legge ut spørsmål og våre svar.
/les mer